Watch the video recording of the Apple Orchard Album

AppleOrchard_ounaaia_ep_3000x3000px.jpg

Mari Kalkun

Õunaaia album

Apple Orchard Album

Self-release, Aigu Om Records (2020)

Physically available only limited edition of handmade copies decorated with blossoms from Mari’s orchard. CD sold out.

Listen on Apple Music Listen on Spotify Buy from Bandcamp

Õunaaia album digital album

7.00 €

Conceptual EP born during the unusual spring in her own apple orchard.

1. Õnnõlöüdmise laul

Song for finding my luck

Music by: Mari Kalkun
Lyrics by: Jan Rahman

Listen on Apple Music Listen on Spotify

Hummogu viil istõ
kodotrepi pääl
Säält ma kaiõ ümbretsõõri
maad ja tiid ja mõtsa näi
makus halu jalgu karas
minekile hindä säi

Väreti lei kinni
ümbre oll mailm
Pääd ma kääni siiä-sinnä
silmi valla kinni lei

Kodomoro takast
alost pääle tii
tii oll pikk ja keeroline
tolmas nigu vana sann
kaiõ viilkõrd üle ola
sammu mano, ütel pää

Tii viil kõrra käändse
vasta tulle mõts
Mis om suurõ mõtsa takan
väega teedä tahtsõ ma
jala’ joosi’ nigu ratta’
pidämä es inämb saa’

Suurõ mõtsa takast
löüdse õnnõ ma
õnn tuu istõ aia veeren
pikä puu-pengi pääl
kaiõ minno vilksamisi
maasikmarju kõrdõ ai

Tollõ aia nukast
löüdse uibu maa
Uibu sirot ummi ossõ
hüväle ja kuralõ
puhksõ tuul a juurõ’ hoitsõ
maa seest kinni kimmäle

In the morning as I sat
at the stairs of my home
I looked around from there
and saw the land and the road and the forest
felt some sweet urge in my legs
and turned to go

Slammed the gate shut
and world was all around
Turned my head every which way
closed and opened my eyes

From the border of my homely yard
began the long and winding road
it gave off dust like the old sauna
once more I looked over my shoulder
and thought I should hurry up

Road turned once again
and there was forest
I really wanted to know
whatʾs behind that wide forest
my feet run like the wheels
and there was no stopping

From the other side of wide forest
I found my luck
luck sat next to the garden
at the long wooden bench
looked at me from the corner of the eye
and picked wild strawberries to the top of the straw

From the corner of that garden
I found the apple tree
it spread it´s branches
to right and left
fierce wind blew, but roots
held fast to the ground

2. Elukoor

Elukoor

Music by: Mari Kalkun
Lyrics by: Mari Kalkun

Listen on Apple Music Listen on Spotify

Elu on laul, mida laulame koos
kui ka tume on meel.
Elu on laul, mida laulame
helgeil hetkedel.

Sul on palju laule veel ees,
Sul on palju laule veel ees,
Sul on palju laule veel ees,
laule, laule Su sees!

Laula, laula, laula,
laula, laula, laula,
laula, laula, laula!

Laula, laula, laula,
laula, laula, laula,
laula, laula, laula!

Elu on laul, mida laulame koos
iga päev õppides.
Elu on laul, mida laulame koos
elukoorides!

Sul on palju laule veel ees,
Sul on palju laule veel ees,
Sul on palju laule veel ees,
laule, laule Su sees.

Laula, laula, laula,
laula, laula, laula,
laula, laula, laula!

Laula, laula, laula,
laula, laula, laula,
laula, laula, laula!

Laula, laula suukene,
liigu linnu keelekene,
mõlgu marja meelekene,
ilutse südamekene!

Laula, laula, laula,
laula, laula, laula,
laula, laula, laula!

Laula, laula, laula,
laula, laula, laula,
laula, laula, laula!

Laula, laula, laula,
laula, laula, laula,
laula, laula, laula!

Laula, laula, laula,
laula, laula, laula,
laula, laula, laula!

Life is a song we are singing together
even through the sad times.
Life is a song we are singing together
on the bright moments.

You have many songs ahead of You,
You have many songs ahead of You,
You have many songs ahead of You,
songs awaiting inside of You!

Sing, sing, sing,
Sing, sing, sing,
Sing, sing, sing!

Sing, sing, sing,
Sing, sing, sing,
Sing, sing, sing!

Life is a song we are singing together
learning every day.
Life is a song we are singing together
in the choirs of life!

You have many songs ahead of You,
You have many songs ahead of You,
You have many songs ahead of You,
songs awaiting inside of You!

Sing, sing, sing,
Sing, sing, sing,
Sing, sing, sing!

Sing, sing, sing,
Sing, sing, sing,
Sing, sing, sing!

Sing sing, You sweet mouth
tremble, the tongue of the bird
move, the mind of the berry
jubilate, You jolly heart!

Sing, sing, sing,
Sing, sing, sing,
Sing, sing, sing!

Sing, sing, sing,
Sing, sing, sing,
Sing, sing, sing!

Sing, sing, sing,
Sing, sing, sing,
Sing, sing, sing!

Sing, sing, sing,
Sing, sing, sing,
Sing, sing, sing!

3. Kolm ubinat

Three apples

Music by: arr. Mari Kalkun
Lyrics by: Trad. Hargla, Võrumaa

Listen on Apple Music Listen on Spotify

Mis sääl mäe pääl veretäs?
Vees vaas veereli, hoi marja.
Uibu mäe pääl veretäs.
Vees vaas veereli, hoi marja.
Mitu ossa uibun om?
Vees vaas veereli, hoi marja.
Kolm ossa uibun om.
Vees vaas veereli, hoi marja.
Kolm ubinat ossalõ:
Vees vaas veereli, hoi marja.
Üts, mis vasõga valõtu
Vees vaas veereli, hoi marja.
Sjoo saa minu esäle.
Vees vaas veereli, hoi marja.
Sjoo, mis hõbõt hõpõga.
Vees vaas veereli, hoi marja.
Sjoo saa minu imäle.
Vees vaas veereli, hoi marja.
Sjoo, mis kullaga kullatu
Vees vaas veereli, hoi marja.
Sjoo saa minu kallimal.
Vees vaas veereli, hoi marja, piis pilli hainamaalõ.

What´s so red up that hill?
Vees vaas veereli, hoi marja.
Apple tree´s so red up that hill.
Vees vaas veereli, hoi marja.
How many branches on the apple tree?
Vees vaas veereli, hoi marja.
Three branches on the apple tree.
Vees vaas veereli, hoi marja.
Three apples on the branch:
Vees vaas veereli, hoi marja.
One is crafted with copper.
Vees vaas veereli, hoi marja.
That´s the one for my daddy.
Vees vaas veereli, hoi marja.
One is set with silver.
Vees vaas veereli, hoi marja.
That´s the one for my mum.
Vees vaas veereli, hoi marja.
One is gilded with gold.
Vees vaas veereli, hoi marja.
That´s the one for my true love.
Vees vaas veereli, hoi marja, piis pilli hainamaalõ.

4. Kadrile

Kadrile

Music by: Mari Kalkun

Listen on Apple Music Listen on Spotify

5. Ma nakka puus!

I´ll be the tree!

Music by: Mari Kalkun
Lyrics by: Triinu Laan

Listen on Apple Music Listen on Spotify

Ku ma suurõs saa, sõs nakka puus –
tiiä-i viil, kon oppi’ saassi tuus?
Ma olõs tamm, nii parajahe paks,
mu otsa ronni’ saassi egä väiku lats.
Mu alomadsõ ossani üts retel avitasi,
ja peris korgõn olõsi mul tsirkõ pesäkasti’.
Mu lehe’ varju annas kuumal suvõaol,
mu all saas latsõ’ vahel olla vihmapaon
vai hoobis ossõ pääle ärä käkki’ hinnäst,
ku tahassi-i tarrõ nää’ õdagulõ minnä’.
Ku ma suurõs saa, sõs nakka puus –
tiiä-i viil, kon oppi’ saassi tuus?
Ma veidü pikkust kasu ja kimmäs om sõs tuu –
külh opilasõs kuts mu mõni suurõpuukuul.
Sääl koolin oppajas om vana kahhar tamm,
kiä ette näütäs, sammu perän samm,
kuis olla’ võissi tamm, nii parajahe paks,
et mu otsa ronni saassi egä väiku lats.
Ku ma suurõs saa, sõs nakka puus –
vana kahhar tamm mu vällä oppas tuus!

Kui ma suureks saan, siis hakkan puuks –
ei tea küll veel, kus temaks õppida ma saaks?
Ma oleks tamm, nii parasjagu paks,
mu otsa ronida saaks iga väike laps.
Mu alumise oksani üks redel aitaks,
ja päris kõrgel oleksid mul linnupesakastid.
Mu lehed varju annaks kuumal suveajal,
mu all saaks lapsed vahel olla vihmavarjus
või hoopis okste peale ära peita ennast,
kui ei tahaks tuppa nad õhtule veel minna.
Kui ma suureks saan, siis ma hakkan puuks –
ei tea küll veel, kus temaks õppida ma saaks?
Ma veidi pikkust kasvan ja kindel on siis see –
küll õpilaseks kutsub mind mõni suurepuukool.
Seal koolis õpetajaks on vana kahar tamm,
kes ette näitab, sammu järel samm,
kuidas olla võiksin tamm, nii parasjagu paks,
et mu otsa ronida saaks iga väike laps.
Kui ma suureks saan, siis ma hakkan puuks –
vana kahar tamm mu selleks välja õpetab!

When I´ll grow up, I´ll be the tree –
don´t know yet, where they could teach me that?
I want to be the oak, just thick enough,
so that every little kid could climb up my trunk.
There would be a ladder to take them to my lower branch
and high up in my crown would be nest boxes for birds.
My leaves would give shelter in summer heat,
and under me kids could hide from the rain
or disappear somewhere in the midst of my branches,
when they don´t want to go indoors in the evening.
When I grow up, I´ll be the tree –
donʾt know yet, where they could teach me that?
I´ll grow a little taller and surely then
I can get into some high three school.
In that school old honourable oak would be the teacher
whoʾll show us, step by step
how one could be the oak, just thick enough
so that every little kid could climb up my trunk.
When i grow up, I´ll be the tree –
old honourable oak my teacher then would be!

6. Inemine

Human

Music by: Mari Kalkun
Lyrics by: Jan Rahman

Listen on Apple Music Listen on Spotify

Esihindäst ei sünnü’
midägi tah ilmah

Maa all om põrgu
tuu om kindlas tett

Hää viil et raketiga
jumala mano olõ-i linnat

Korba Mihkli sääl kremlih
loe-i Moosõsõ raamatit

Ku maailm ärä lõpõs
tiiä-i mis sis või alada

Kiä om inemine
tiiä-i joht…

Pilvi takast vaoss vällä üts linnuk
tiiä-i kiä tuuga lindas

Inemine om ull
elläi om tark

Kahr maka talv läbi
ma pea opma…

Kats kunna ujosõ
üts kala kah

Ku maailm ärä lõpõs
tiiä-i mis sis või alada

Kiä om inemine
tiiä-i joht…

Nothing in this world
comes by itself

Under the earth there is hell
they affirm that

Well itʾs good that the haveʾnt made
a rocket-trip to god yet

And Gorbachev doesnʾt read
Books of Moses in Kremlin

If world ends
who knows what might begin…

Who is human
is not certain…

From the clouds a lone plane appears
who flies it is not known

Human is stupid
animal is wise

Bear sleeps trough the winter
but I must learn how to…

Two frogs are swimming
and also one fish

If world ends
who knows what might begin…

Who is human
is not certain…

7. Ma tahaksin kodus olla

Wish I was at home

Music by: arr. Mari Kalkun
Lyrics by: Helmi Koff / Johanna Zerning, rahvalooming

Listen on Apple Music Listen on Spotify

Ma tahaksin kodus olla
kui õunapuud õitsevad
ja nende roosakad õied
mu juukseid ehivad.

Ma tahaksin kodus olla
kui rukkipõld kullendab
ja kollakas-pruunikat vilja
tuul tasa sahistab.

Ma tahaksin kodus olla
kui lumevaip katab maad
ja kuuskede härmatand oksad
kuupaistel hiilgavad.

Ma tahaksin kodus olla
kui mu kallim on minuga
ja temaga üheskoos mina
võiks õnnes viibida.

I wish I was at home
when apple trees are in bloom
and their rosy petals
are adorning my hair.

I wish I was at home
when rye-field gilds in the sun
and silent wind rustles
in the golden-brown corn.

I wish I was at home
when mantle of snow covers the ground
and frosty branches of firs
shine in the light of moon.

I wish I was at home
when my beloved is with me
and all together we
could dwell in happiness.

8. Palve

Prayer

Music by: Mari Amor
Lyrics by: Mari Kalkun

Listen on Apple Music Listen on Spotify

Kõigevägevam, tee nii,
kõigevägevam, tee nii,
kõigevägevam, tee nii,
kõigevägevam, tee nii:

et me lapsed ja me ise oleks terved
et me emad ja isad oleks hoitud
me metsad ja põllud oleksid rikkad
putukad ja linnud…

Iseendalt palun ma,
iseendalt palun ma,
iseendalt palun ma,
iseendalt palun ma:

olla lihtne ja rõõmus igast päevast
elada nii, nagu see päev olekski viimane
õhtuti kiigata taeva sisse
tahta vähem, harida oma hinge ja maad.

Nii ma palun, palun Sind,
nii ma palun, palun end,
nii ma palun, palun end.

Almighty, let it be thus,
almighty, let it be thus,
almighty, let it be thus,
almighty, let it be thus:

that our children and we would be healthy,
that our mothers and fathers would be safe,
that our forests and fields were abundant,
insects and birds…

From myself I ask,
from myself I ask,
from myself i ask,
from myself i ask:

to be simple and take delight from every day,
to live like this day would be the last,
to look at the sky in the evenings,
to desire less, to cultivate the soul and the soil.

Thus I pray, pray to You
this I pray, pary to me
thus i pray, pray to me.

© Mari Kalkun 2023 • info@marikalkun.comPressSupportersContact

Follow on Facebook Follow on Instagram Listen on Apple Music Listen on Spotify Buy from Bandcamp