Üü tulõk

Mari Kalkun

Üü tulõk

Arrival of the Night

Õunaviks (2007, Estonia)
Nature Bliss (2011, Japan)

Listen on Apple Music Listen on Spotify

1. Mu õnn

My Luck

Music by: Mari Kalkun
Lyrics by: Rihhard Iher

Listen on Apple Music Listen on Spotify

Mu õnn oll suurõ kivi all
ja kivi keset mõtsa
nink mõtsan oll nii hirmus hall,
mis külmält kai mu otsa.

Ma’ kivvi sõski’ kanguti,
et timä ala kaija’
ja uma varat õnnegi’
kas kõrrast nätä’ saija’.

Sääl kivi all oll kirriv lill
ku sõrmus keset tuhka,
ja lilli kõrval huulõ-pilli, -
et võta’ säält ja puhka’!

Es julgu’ pallo puhasta’, -
mõts oll nii paks ja pümme.
Es jõvva’ lilli nuhasta’,
sest kell lei äkki – kümme.

Tull mõtsa suur ja sükäv üü:
mu’ pilli-helü kistü.
tull turja ränk ja rassõ tüü:
es saa’ ma aigu istu’.

Ma’ pandsõ kivi paigalõ, -
las’ samblõ sisen saista’!
Ja lätsi kivist kaugõlõ,
kost sammõlgi’ es paista’.

My luck was under a big stone
and stone in the midst of forest
and there stood/lay such a fearful frost
what/who looked at me coldly.

Still I levered the stone
to see what’s underneath it
and to see my hidden luck
if only once.

Under the stone was a gay flower
like the ring in the midst of ashes
and next to flower lay harmonica
to take and blow away!

I did’nt dare to blow much -
wood was too thick and dark.
I had no time to smell the flowers
cos clock stroke – 10.

Big and deep night took hold of the forest:
sound of my instrument faded.
Hard work came my way
I had no time to sit down.

I put the stone to it’s place
let it stand inside the moss.
And went away to such distance
from where even the moss was’nt seen.

Music created 2006 in Viljandi

2. Herämine

Awakening

Music by: Mari Kalkun
Lyrics by: Mari Kalkun

Listen on Apple Music Listen on Spotify

Ma olõ siin
ütski tuul minno ei saa’.
Ma saisa siin
laugõ iin kogo maa:
lindlõs valõvat tuld ja
all vägevat mulda
vaikis’ valu ja kuld jääs kaugõs.

I’m here. No wind can get me.
I stand here, gentle land in front of me.
Serene fire spreads
Underneath the strong soil
The pain falls silent
And the gold is far away now.

2006

3. Kevadaimus 1951

A Yen for Spring 1951

Listen on Apple Music Listen on Spotify

4. Seidi saatmine

Sending Seidi

Music by: Mari Kalkun
Lyrics by: Mari Kalkun, Helgi Kauber

Listen on Apple Music Listen on Spotify

Ma lähen siit, kuulatage –
ehk sajab lund kui olen ära.
Kui mõni lillgi tärkab minuta,
näen selle ära.

Siin veel valgeid pilvi meie üle,
mu meel septembrina on soe ja hele
ning ihkab võõrastele radadele.

Ma lähen siit, kuulatage –
ehk sajab lund kui olen ära.
Mu taga laulvad kõrged metsad,
mind jäävad taga igatsema.
Saadan teele sind, saadan teele end.

I go from here, listen up
maybe it will snow while I’m away.
If but a single flower will bloom without me
I’ll notice it (from afar).

Here and yet white clouds are above us
my mind is warm and light like September
and yearns for distant paths.

I go from here, listen up
Maybe it will snow while I’m away
Tall forests are singing behind me,
they will miss me.
That’s farewell for You, and my own road also starts from here.

5. Coup de chance

Piece of Luck

Listen on Apple Music Listen on Spotify

6. Ütsik täht

Lonely Star

Music by: Mari Kalkun
Lyrics by: Raimond Kolk

Listen on Apple Music Listen on Spotify

Ütsik täht ku essnü utõ
pilvemõtsan vilgatas.

Nigu lats, kis vallatudõ
nuka takast kilgatas.

Mina olõ sinnu kaenu
Hämäriku taiva all.

Kurjast ilmast ärä paenu,
kos ma esi essjä tall.

A lonely star like a lost ewe
Is twinkling in the forest of clouds

I have gazed at you
under the dusky sky.

Escaped from the mean world,
Where I am like this lost ewe.

2005 Christmas, Võrumaa

7. Priidu laul

Priidu’s Song

Music by: Mari Kalkun
Lyrics by: Mari Kalkun

Listen on Apple Music Listen on Spotify

mulle meeldib kohvi lõhn hommikuti kuulda su sammude kaja
mulle meeldib pärnatolm õlgadel justkui kumaks läbi aja

iga päev, mis meile antud on,
ära lase käest

vaata, kuidas vahtrad vahetavad värvi – nii sa isegi
aegamööda vahtrad vahetavad värvi, nii sa isegi

I like the smell of coffee in the morning to hear the echo of your steps
I like the linden pollen on the shoulders as though visible through time

every day that is given to us
don’t let it go

look how the maples change colour – so do you
slowly the maples change colour, so do you

8. Valge valge peal

White on White

Listen on Apple Music Listen on Spotify

9. Uni tulõ

The Sleep Comes

Music by: Mari Kalkun
Lyrics by: Merca

Listen on Apple Music Listen on Spotify

Uni tulõ, uni tulõ
ja pand süämõ saisma,
havvakünkä pääle kasos
valgot ristikhaina.

Mammakõnõ – kull’akõnõ
läts är õkva taiva,
koh om valguss, koh olõ´õi
Elämisõvaiva

The sleep comes, the sleep comes
And makes the heart stop.
Onto the grave mound
The white clover grows.

My mother, my dear,
She went straight to heaven
Where there is light
And there’s no
Sorrow of life

10. Tsikaadid: esimene öö

Cicadas: First Night

Listen on Apple Music Listen on Spotify

11. Talvine õhtu

Wintery Evening

Music by: Mari Kalkun, Piret Väljaots
Lyrics by: Villem Grünthal-Ridala

Listen on Apple Music Listen on Spotify

Üle hämara, varjudest tume,
õrna ja sinava lume
heidab veerev, kustuv päike
punava läike.

Üle ääreta, lumise välja,
nii tühja ja palja,
viib üksik tee
üle jõe,
kus pruunikad pajud
on unesse vajund.

Mööda lõpmata teed
lähevad reed
kuu kahvatul kumal,
eha punal,
kaugele…

Across the dusk, dim from shadows
across the tender and bluish snow
rolling sun dying away throws
A reddish glow

Across the endless snowy field
so empty and bare
goes a lonely path
across the river
where brownish willows
have fallen asleep.

on the endless road
sleighs are going
in the pale glow of the moon
in the red of the dusk
far away…

Lyrics by Villem Grünthal-Ridala (published in 1906)

12. Loe kümneni

Count to Ten

Music by: Mari Kalkun
Lyrics by: Doris Kareva

Listen on Apple Music Listen on Spotify

Kõik, mida vajad, tuleb su juurde
ühel või teisel varjatud kujul.
Kui tunned ta ära,
saab ta su omaks.

Kõik mida tahad, tuleb su juurde,
tunneb su ära ja saab sinu osaks.
Hinga, loe kümneni.
(Hind selgub hiljem.)

All that you need will come to you
In one or another hidden way
If you recognize it
It will become yours

All that you want will come to you
Recognize you and become part of you
Breathe, count to ten.

13. Puhas lumi

Pure Snow

Listen on Apple Music Listen on Spotify

14. Üü tulõk

Arrival of the Night

Music by: Mari Kalkun
Lyrics by: Enn Tuuling

Listen on Apple Music Listen on Spotify

Päiv mõtsa ladvul palanu om ammu,
tast pallalt tulõasõ järge jäänü,
kon leegitsäse hüdse’ muu kõik häonü.

Siss kostva mõtsast väega vaiksõ’ sammu’:
üts naanõ tulõ musta rõiva’ sälän –
tuu om vast üü, sest ilm lätt pümmess välän.

Kui hindäst avanõsõ taivaluugi’,
ja nätä nüüt om apar taivaaid,
täüs häitsmin moonilille vereväid,
mis paistva nigu tulõsilmä’ puugi.

Kui uma tarõussõ valla muugi,
näe: akna takan hele valgus sai –
suur päävälill kesk taiva hainamaid
om lännü häitsmä. Tuld nüüt läütä’i pruugi.

The day upon the forest treetops
Has been burnt long ago
Only ember is left –
Everything else has faded.

Then one can hear the silent steps
Coming out of the forest –
One woman is coming – dressed in black.
It must be the night,
Because it turns dark outside.

The hatches of sky open up
And you can see a wide garden there.
A big sunflower midst of the sky meadows is blossoming.

No need to light the fire.

© Mari Kalkun 2019 • info@marikalkun.comPressSupporters

Follow on Facebook Follow on Instagram Listen on Apple Music Listen on Spotify Buy from Bandcamp