Stories of stonia  

2023 Real World Records Ltd

Buy now

Recorded in Ö Stuudio in Tartu and Mari’s home studio in Võrumaa, Estonia during 2022.

1. Munamäe loomine

The Creation of Munamägi

Music: Mari Kalkun
Lyrics: Mari Kalkun

I
Maailm kõrd olli nooruke
ja tasane maa kooruke
ei orgu ega mäge
ei järve ega jõge

Järv, oja oli loomata
ent vesi siiski toomata
sai allika seest väge
sai allika seest väge

Põld nurmel vilja sigitas
hein kasvas aasal ligidal
tee tasane ja sile
tee tasane ja sile

Oh, olli igav elada
kus silm vaid nägi paljast maad
maa lauge ja nii lame
maa lauge ja nii lame!

II
Tulli üles hummogulla
varra inne valõgõta
naksi luuma luukõista
naksi laulma laanõkõista
mõtõlõmma mäekeista
jutõlõmma järvekeista

Tulli järvest tsirgukõnõ,
linnäs rüppü linnukõnõ
avitamma anikõnõ
anni mullõ kolmi munna.

Kogosi kokko munakõsõ
naksi mäke kokko aama
ütest saie Munamägi
tõsõst tulli Vällämägi
kolmandast saie Rõugõ oro.

Vällä laulsõ Vällämäe
vällä mõtli Munamäe
munõst saie mõnus mäeke
kokko kenä kingokõnõ!

III
Maailma loojana
maailma lood
Siin ta on
Nüüd ta algab

I
The world once was young
And flat the earth’s crust
No valleys, no hills
No lakes, no rivers

Lakes hadn’t been hatched
Yet the water not even fetched
Gained power from the spring
Gained power from the spring

The field was bearing crops
Hay was maturing in the meadow
A road so flat and smooth
A road so flat and smooth

Oh, it was boring to live there
With nought but bare land to see
Land so even and flat
Land so even and flat!

II
I got up early in the morning
Long before the dawn
Started creating a story
Started singing up a forest
Started thinking up a hill
Talking up a lake

A wagtail came from the lake
And flew into my arms
A goose came to my aid
And gave me three eggs.

I collected those eggs
And started stacking up hills
One of them became Munamägi
The other one Vällämägi
From the third came the valleys of Rõuge.

I sang up Vällämägi
I thought up Munamägi
Lovely hills came from the eggs
Altogether handsome hillocks!

III
As a creator of the world
You create the world
Here it is
Now it begins

Munamägi - lit. Egg Hill. A legendary hill in Rõuge, Võrumaa, Estonia, the highest peak in the Baltic states.

2. Suur tamm

The Great Oak

Music: Mari Kalkun
Lyrics: Mari Kalkun

Kord ühes metsas
kasvas üks puu.
Tal lehes oksad
ja sügaval juur.

Kasvas ja kasvas
kuni oligi suur,
kuni oli ilmatu suur.
Tamm see kasvas taevasse
päikse ette ajas oma lehed.

Le-hee-hee-hee,
he-hee-hee
he-hee-hee,
he-hee-hee.

Tahtis taevast lahutada
oksad pilvisse pugeda
Tahtis taevast lahutada
ladvad kuu kustutada…

Ilm sai pime,
Ilm sai külm!

Vaid ööd ja musta
seletas silm.
Pimedust said
kõik nurgadki täis
maailm otsa
lõppemas näis.

Tuli väiku vellekene,
tiberikku tillokõnõ,
Vennal kirves kirju varsi
tapper see tuli terava
Raius maha rauda tamme,
raius maha rauda tamme.
Rauda tamme, hiie leppa,
rauda tamme, hiie leppa.

Hi-hiie-hiie,
hi-hiie-hiie,
hi-hiie-hiie,
hi-hiie-hiie.

Mis sest tammest tehtanekse?
Tammest tehtas tarekene
vaestelaste varjupaika
Tüvest tehtas tünnilauda
kuusest kena kirstukene
juurest saab jumala järge
Mis sest veel järele jääneb
sest saab vellel sannakene

Kogu kokku laastukesed
viska need laastud merese
Siis me lähme merda pühkimaie
mereääri äigamaie

Once in a forest
There grew a tree.
Its leaves were green
And its roots were deep.

It grew and grew
Until it was big
Until it was mighty big.
This oak grew into the skies
Shaded the sun with its leaves.

Le-hee-hee-hee,
he-hee-hee
he-hee-hee,
he-hee-hee.

Wanted to divide the sky
Clout the clouds with its twigs
Wanted to divide the sky
Blot out the moon with its top…

The world turned dark
The world turned cold!

Night and darkness were all
The eye could behold.
And darkness would
Fill every last little bend
It seemed the world
was coming to an end.

A small fella came by
A tiny boy
The fella had a fine axe
Slayer as sharp as a knife
The fella felled the iron oak,
The fella felled the iron oak.
The iron oak, the sacred tree,
The iron oak, the sacred tree.

Hi-hiie-hiie,
Hi-hiie-hiie,
Hi-hiie-hiie,
Hi-hiie-hiie.

What is made from the oak?
A house is made from the oak
A shelter for orphans
A barrel from the trunk
A coffin from the spruce
A bench for god from the roots
What is still left over
Will become a sauna for my brother

Round up the remains
Throw them into the sea
Then we´ll go sweeping the sea
Then we´ll go wiping the shores

The song about the great oak belongs to the oldest layer of Estonian folklore. It explains the birth of the world and is linked to the Finnic myth of the world tree.

3. Maaimä

Mother Earth

Music: Mari Kalkun
Lyrics: Leila Holts

Maaimä, maaimä,
kunas saa,
kunas saa,
täüs su hing,
täüs su hing,
inimmutikide pääle?
Kiä Su iho pääl, iho pääl,
rüvetüst teevä,
rüvetüst teevä…

Kunas nõsõt ni näütät
umma näko
lasõt liinol häödä
tuut tuult ni tormi
ni lupat mõtsol, põldõl ja võsal,
eläjil ni tsirkõl
uma kodo tagasi saia?

Oh, Maaimä
lõpmalda om su kannatus
harva nättü tegelikküs
no kas olõt latsilõ liiga pall´o võimu kätte andnu?

Mother Earth, Mother Earth,
When will
When will
You blow your top
You blow your top
Over these human bugs?
Who are on your skin, on your skin,
Befouling,
Befouling…

When will you rise and show
Your face
Let the cities perish
Bring winds and storms
And let the forests, fields and thickets,
Animals and birds
Have their home back?

Oh, Mother Earth
Your patience is boundless
Rarely seen reality
Well, have you given your children
Too much power?

4. Tõistmuudu

Otherwise

Music: Mari Kalkun
Lyrics: Jaan Kaplinski
Translation: Jaan Kaplinski, Sam Hamhill, Kristi Lahne

Seesama
meri
meis
kõigis
punane
pime
soe

Kõigi
kaarte tuulte
tuksumine
südame-
purjedes

vahujoom
läbi
valge
avaruse

vahujoom
läbi
valge
avaruse

Tõistmuudu ellä’ tõistmuudu koolda’
tõistmuudu hilläkeisi olla’
tõistmuudu vaikuse sisen

The same
sea
in us
all
red
dark
warm

Throbbing
winds
from every quarter
in the sails
of the heart

line
of foam through
white
space

line
of foam through
white
space

To live otherwise, to die otherwise
To be silent otherwise
Otherwise inside the silence

5. Kui kivid olid veel pehmed

When the Stones Were Still Soft

Music: Mari Kalkun, Daniel Herskedal
Lyrics: Hasso Krull

Kui kivid olid veel
pehmed, käis laotuse
all kõva tuul,
see oli minu tuul, mina
tõmbasin lõõtsa ja laulsin,
ma laulsin kokku kõik
maa ja taeva, laulsin
kõik jälle valla,
laulsin maa mereks ja
mere maaks, suure varba
väikeseks laulsin, peo-
pesad taldadeks laulsin,
laulsin asjadest, mida veel
olemas polnud, midagi
polnud veel loodud,
laulsin trompeti torupilliks
ja pajuvile saksofoniks,
laulsin raamatud lindudeks
ja telekad kaladeks,
laulsin laulud lauludeks,
pealikud nõidadeks,
laulsin, kuni see laul oli
lauldud, laulsin ja siis
lasksin lahti.

Käis kärakas, sädemed
lendasid laiali, ilm ja ilmade ilm
oli loodud.

When the stones were still
Soft, strong wind was
Blowing under heavens,
It was my wind, I played
The squeezebox and sang,
I sang about all
The land and sky, I opened up
Everything, I sang
The sea into land and
Land into the sea,
The big toe into small I sang,
Palms into soles I sang,
I sang of things that didn’t
Exist, nothing had been
Created yet, I sang
The trumpet into bagpipes
The tin whistle into saxophone,
I sang books into birds
And TVs into fish, I sang
Songs into songs,
Chiefs into witches, I sang
Until the song was sung,
I sang and then
I let go.

Crash, bang. Sparks
Flew everywhere, the world
And the world of worlds
Was created.

6. Kuldnaine

Golden Woman

Music: Mari Kalkun
Lyrics: Mari Kalkun

Sel hommikul
tuul oli tõusnud
Ja mina
olin otsinud kaua…

Veidi väsinud
sest pimenevast maailmast
hakkasin kulda koguma
/ Hakkasin kulda koguma
vana vaske ma valama /
Hõbedat kokku ajama
/ Tahtsin kullast naista teha
vasest vaimu ma valada /
Igast ilmanurgast

Tagusin, valasin ja vestsin
mitu ööd ja päeva
kuni valmis ta sai
Kuldnaine.

/ Hõbedasta hõlma ala
siidiesta sängü sisse /
Ta kiiskas ja sätendas talvepäikese käes.

Viisid siis naese magama
kuldanesse kõlgestesse
Poole ööd sina magasid
teise poole mõtelesid
Pöörsid suu, suu oli külma
pöörsid selja, seal oli seina.

Miks see kuld ei kõnele?
Miks ei hõbe armasta?

That morning
The wind had risen
And I
Had been searching for a long time…

A bit tired
From this darkening world
I started collecting gold
/ I started collecting gold
Casting copper /
Hoarding silver
/ I wanted to make a woman out of gold
From copper to cast a spirit /
From every corner of the world

I forged, cast and whittled
Many days and nights
Until she was ready
A Golden Woman

/ Silver for my chest
Silk for my bed /
She glistened and glittered in the winter sun.

You took this woman to your bed
The golden one to golden hays
You slept half the night
And pondered the other half
Turned to her mouth, it was cold
Turned to her back, it was a wall.

Why does the gold not speak?
Why does the silver not love?

7. Lend põhjataeva all

Flight Beneath the Northern Sky

Music: Mari Kalkun
Lyrics: Mari Kalkun

Hingan sisse
heledat hommikut
üks päev, kus olen jälle mina ise
kui veel tunnen
et tuul on tuul
ja hommik on hingamises

Lähen kaevule vett tooma
täidan ämbri veega – joon
Kaevukett kriiksatab
ja taevas on piiritajad
taevas on piiritajad

Linnutee! Ja piiritajate lend
Väike ja väle, piiritu, prii, vaba
Oleme otsijad
laiuva laotuse all
kus Põhjataevas
on veel mu rahulik vend ;:

Me kõik oleme tulnud
küladest, suitsutaredest
sündinud saunas,
saanud lapsi ja elanud vanaks
Me oleme ühtemoodi
meil on suu, silmad ja süda
ja suured kõrvad kuulamiseks

Linnutee! Ja piiritajate lend
Väike ja väle, piiritu, prii, vaba
Oleme otsijad
laiuva laotuse all
kus Põhjataevas
on veel mu rahulik vend

I breathe in
The bright morning
One day when I´m myself again
When I still feel
That the wind is wind
And the morning is in the breathing

I go to the well
Fill the bucket and - drink
The chain squeaks
And swifts are in the sky
Swifts are in the sky

The Milky Way! And the flight of the swifts
Small and agile, illimitable and free,
We are seekers
Under the sprawling spread
Where the Northern Sky
Is still a peaceful brother of mine

We all have come
From villages, smoke huts
We’re born in a sauna
Had children and grew old
We are alike
We have mouths, eyes and hearts
And big ears for listening

The Milky Way! And the flight of the swifts
Small and agile, illimitable and free
We are seekers
Under the sprawling spread
Where the Northern Sky
Is still a peaceful brother of mine

8. Mu välläkoolõmisõ pääl kiil

My Dying Language

Music: Mari Kalkun
Lyrics: Triinu Laan
Translation: Oliver Loode

Mu välläkoolõmisõ pääl kiilt tahtsõt, et opanu,
minkast mi edevanõmbidõ mõttõ’,
inneskidse’ hummogu’, õdagu’, päävä’ ja üü’,
unõ’ löüdä saa

Kõnõlda koolõmisõ, unõhtamisõ pääl
hummokit, õdakit, päivi ja öid,
unni inne näide häömist.

Tahtsõt tulla mano, lapulisõs, ummõhtõ umas
mu keele puhtilõ.
“Matidsõkulu’ omma’ külh suurõ’, a koolnut seo herähtä-i,”
üldäs inneaigu tett nekroloogin.
“Uhkõ’ puhtõ’, tujo nigu saajoh,” märk kiäki.

Saajo ja puhtit piämi’ samal aol.
Üts üle- vai är’mineki pido nigunii.
Ikust saa naar, surmast elo ja mu kiil eläs viil.
Eläse’ inneskidse’ hummogu’, õdagu’, päävä’ ja üü’, unõ’,
edevanõmbidõ mõttõ’.

Määndseh keeleh tulnu kõnõlda keelest,
miä ei tiiä, kas timä saatus om ellä’ vai koolda’?
Ütehmineki keeleh.
Saagu vai sitemb.

You wanted me to teach you
My dying language
From where one can find
The thoughts of our ancestors
Bygone mornings, evenings,
Days and nights,
Dreams.

To speak while dying, falling into oblivion
Of mornings, evenings, days and nights
Of dreams before they disappear.

You wanted to come
As a stranger
Yet one of us
To the funeral
Of my language.

„Funeral is expensive but this won’t wake the dead“
They say in a premature obituary.

„Impressive funeral, a real wedding mood“, someone says.
We are holding a wedding and a funeral at the same time.
A rite of passage or departure, for sure.

Tears turn to laughter, death to life
And my language still lives on.
And past mornings, evenings,
Days and nights,
Dreams
The thoughts of ancestors
Live on.

In what language should one speak about A language
That does not know if it is destined to live Or die?
In the language of walking along

Even if it means
Going down.

Kristjan Jaak Peterson’s poem “Kuu” (1818) is used in the choral component of the song.

9. Leelu

Leelu

Music: Mari Kalkun
Lyrics: Trad. Hargla, Võrumaa

Leke’ kulla leelu kodu poolõ leelu
mar’akõnõ leelu umma majja leelu
Aagõ’ kari leelu kodu poolõ leelu
Imä uinus leelu uutõn leelu
esä vaius leelu vahtiõn leelu
Kunas kulla leelu kodu tulõ leelu
mar’akõnõ leelu umma majja leelu

Let’s go homewards leelu darling leelu
To your own house leelu dearest leelu
Herd your cattle leelu homewards leelu
Mommy is leelu dozing leelu
Daddy is leelu dreaming leelu
When are you home leelu darling leelu
In your own house leelu dearest leelu

Management

Marili Jõgi

Moon Management
marili@moonmanagement.ee

Booking

Worldwide (except Estonia & Japan):

Juliana Volož

JV Promotion
info@jv-promotion.com

 

In Estonia:

Marili Jõgi

Moon Management
marili@moonmanagement.ee

© Mari Kalkun 2024 info@marikalkun.com